Hac Nedir?

Payla�

İslam’ın temel esaslarından beşincisi ve diğer esasları içine alan bir özelliğe sahiptir.

Lugat manası: Saygı değer makamları ziyaret etme niyetinde olmaktır.
Terim manası: Belirli mekanları, belirli vakitlerde belirli fiiller yaparak ziyaret etmektir.

Haccın Fazileti:

Ebu Hureyre (r.a)’nin naklettiğine göre, Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: (Her kim Allah için haccedip (hac sırasında) kötü sözler söylemez ve günah işlemezse, annesinden doğduğu gün gibi tertemiz ve günahlardan arınmış olarak geri döner).

Haccın Farz Olmasının Şartları: Hac ile umre arasında ihramlı iken yasak olan şeylerden faydalanıldığı için faydalanma anlamına gelen “Temettu” denilmiştir.

* Müslüman olmak.
* Akıllı olmak.
* Buluğa erişmek.
* Hür olmak.
* Haccı yerine getirebilme imkanına sahip olmak.

Haccı Yerine Getirebilme İmkanına Sahip Olmanın Şartları:

* Beden sağlığı.
* Yol güvenliği.
* Hapiste olmamak.
* Mahrem birisinin veya kadının kocasının olması.
* Kadının iddetli olmaması.

Haccın Sıhhatinin Şartları:

* Müslüman olmak.
* İhrama girmek.
* Zaman (ihrama belirli zamanda girmek).
* Mekan (ihrama mikat yerinden girmek).
* Mümeyyez olmak.
* Akıllı olmak
* Özür durumları hariç ibadetleri kendisi yapmak.
* Cinsel ilişkide bulunmamak

Haccın Çeşitleri:

Haccın üç çeşidi vardır:

1- İfrad Haccı: Sadece hac niyeti ile yapılan hacdır.
2- Temettu Haccı: İlk önce umreye niyet edilir (Kişi, ülkesine ait mikat yerinden umre niyeti ile ihrama girer, sonra ihramdan çıkar ve daha sonra Mekke’den tekrar hac niyetiyle ihrama girer.)
3- Kıran Haccı: Hac ve umreye birlikte niyet edilerek yapılan hacdır (ihrama girerken hac ve umreye birlikte niyet edilir).

Allah Teala şöyle buyurmaktadır: [Her kim hacca kadar umre ile sevap kazanmak isterse ona da kolayına gelen hedy kurbanı vacip olur. Kesecek kurban bulamazsa hac günlerinde üç, (yurduna) döndüğü vakit de yedi gün oruç tutar ki, tam on gün eder. Bu hüküm, ailesi Mescid-i Haram’da oturmayanlar içindir.]

Daha sonra Ayete’l-Kürsi, İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.

Kıran ve Temettu haccı yapanın Allah’a şükür için kurban (hedy) kesmesi gerekir. Çünkü Allah Teala ona, hac aylarında aynı zamanda umre ve hac yapmayı nasip etmiştir. Eğer kurban kesemezse üç gün hac esnasında yedi gün de ülkesine döndüğü zaman oruç tutması gerekir.

Hac Yolculuğuna Hazırlık

Hac yolculuğuna çıkmadan önce yapılması gereken işlemler şunlardır

1- Bütün günahlardan tövbe edilerek Allah’a sığınılmalıdır.
2- Kul hakları ve borçları varsa ödenmelidir.
3- Hac için gerekli olan masraflar helal kazançtan temin edilmelidir.
4- Kendisine yardım edecek ve iyiliği seven salih bir arkadaş edinmelidir.
5- Kendi kendine şunları taahhüt etmelidir:

Kesinlikle günah işlememek

Hz. Muhammed (s.a.v)’in sünnetine sıkı bir şekilde sarılmak.

Haccını Allah için yapmakta samimi, bütün maksadı ve niyeti Allah rızası için olmalıdır.

İbadet için vakit ayırmalıdır

Kavga, düşmanlık ve münakaşa etmemeli, bedenini bütün Müslümanlara tasadduk etmelidir. Tabiinden biri hacca niyet ettiğinde şöyle demiştir: “Bedenimi bütün Müslümanlara tasadduk ettim.” Bunun anlamı; hac ibadeti esnasında bedenimin maruz kaldığı itilme, vurulma ve benzeri diğer ameller sadakadır.

Yolculukta Müstehap Olan Şeyler ve Dualar:

Yolcunun aile, akraba ve tanıdıklarına veda etmesi sünnettir.

Yolcu, kendini uğurlayanlara şöyle dua eder: [Sizi emanetini kaybetmeyen Allah’a emanet ediyorum. (İstevdeakumu’l-lâhu ellezî lâ tedıy’u vedaiahu.)]

Mukim olan yolcuya şöyle dua eder: [Dinini, emanetini ve kalan işlerini Allah’a emanet et, Allah’ın korumasında ve himayesinde ol, Allah takvanı artırsın, günahlarını affetsin ve yöneldiğin her yerde hayra yöneltsin. (İstevdeallahu diynike ve emenetike ve havâtimu amelike fî hıfzillahi ve kenfihi nuzevvideke’l-lâhu et-tegvâ ve ğufira zenbike ve vechike lilhayri haysümâ teveccihetü.)]

Yola çıkmadan önce iki rekat yolculuk namazı kılması müstehap olur. Birinci rekatta Fatihadan sonra Kafirun suresi, ikinci rekatta da yine Fatihadan sonra İhlas suresi okunur. Namazı tamamladıktan sonra ise Ayetel Kürsi okunur.

Evinden çıkarken şöyle dua eder: [Allah’ın adı ile Allah’a tevekkül ettim. Allahım! Delalete düşmekten veya düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik (saygısızlık) etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım. (Bismillahi tevekkeltü alallahi lâ havle velâ kuvvete illa billah. Allahumme inni eûzubike en adılle ev udılle ev ezille ev uzille ev azlime ev uzlime ve echele ev yuchele alayye)]

Arabaya bindiği zaman üç defa [Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber] diyerek tekbir getirdikten sonra da şu duayı okur: [Bu binekleri bizlere tahsis eden Allah her şeyden münezzehtir. Eğer Allah bunları bizim hizmetimize vermeseydi, bizler buna güç yetiremezdik. Şüphesiz en sonunda da dönüş Rabbimize’dir. Allahım! Bu yolculuğumuzu bize kolaylaştır ve uzağını yakın eyle. Allahım! Seferde yoldaşım, malımın ve ailemin halifesi Sen’sin. Allahım! Yolculuğun meşakkatinden, kötü görünümden, malıma ve aileme kötü bir dönüşle dönmekten Sana sığınırım. (Subhanellezi sehhare lenâ hâzâ vema kunnâ lehu mukarriniyne ve inna ila rabbinâ lemungalibun. Allahumme hevvin aleyna seferuna hâzâ ve atvi’ anna bu’dehu. Allahumme ente sahib fissefer ve haliyfe filmâl ve el-ehl. Allahumme innî euzubike min viasâe es-sefer ve kâabbetu’l-manzar ve suul mungaleb filmâl ve el-ehl)]

Daha sonra Ayete’l-Kürsi, İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.

 

 
Adres: Turgut Reis Mah. Zey Cad. No:8/A Merkez - ADIYAMAN
Tel: 0416 214 56 49 | Faks: 0416 214 5650

Demal Turizm
info@demaltur.com

© 2008-2015 Tum Haklari Saklidir. www.demaltur.com
Yazilim & Teknik Destek & Tasarim: GAZi AGA

   


Hac & Umre Organizasyonunda 29 Yilimiz