Medine

Payla�

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
MESCİD’İ NEBEVİ’NİN FAZİLETLERİ

- Medine-i Münevvere medeniyetlerin beşiğidir.
- Kabe mihraplar mihrabıdır.Ancak bu muhteşem mihrabın bir de minberi vardır ki; o da cennet bahçelerinden daha temiz olan Ravza-i Tahire’dir.
- Sahibine vücudumuzun zerratı adedince SALAT-Ü SELAM olsun
- Ravzanın hususiyle efendimizin S.A.V. medfeninin yeryüzünde her yerden daha kıymetli olabileceği söylenir.
- Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanler için kurulan ilk ev (Mabed) Mekke’deki Kabe’dir.(Al-i İmran,96)
- Benim mescidimde kılınan bir namaz,başkalarında kılınandan bin kat daha faziletlidir.Mescid-i Haram (Kabe) müstesna orada kılınan yüz bindir.(H.Şeirf)
-Mescid-i Nebevi fazilet açısından yeryüzündeki ikinci makamdır.Birinci makam Kabe,üçüncü makam ise Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dır.
- Faziletinden dolayı sadece bu üç mescide namaz kılmak için yolculuk yapılabilir.
- Evimle minberim arası Cennet bahçelerinden Bir bahçedir.
- Minberim de Cennette havzımın üzerindedir.

MESCİD-İ NEBEVİ’NİN TARİHİ VE İLK İNŞASI :  Efendimiz (A.S.M.) hicret esnasında Medine’ye teşriflerinden önce Kuba’da bir süre kaldıktan sonra miladi 622 yılının Eylül ayının 27’sine tesadüf eden Cuma günü Medine’nin merkezine hareket ettiler.Ve bugünkü Kuba Mescidinin kuzeyinde Ranuna Vadisi adıyla bilinen vadide ilk Cuma Namazını kıldılar.Bu gün Cuma Mescidi adını taşıyan mescid aynı yerde inşa edilmiştir.Efendimiz Aleyhisselam Medine’ye girerken devesini serbest bırakmış ve kendisini misafir etmek için yarışan Medinelilere “Devemin yolunu açın o emir almıştır.Gideceği yeri bilir.” Diyordu.Nihayet deve Neccaroğularından Sehl ve Süheyl adında iki yetim kardeşe ait olan arsaya geldi çöktü.efendimiz inmeden deve tekrar kalktı.Ve kısa bir süre dolaştıktan sonra geldi aynı yere tekrar çöktü.Efendimiz bunun üzerine “Mescidim ve evim buraya inşa edilsin” emrini verdi.Sahipleri arsayı hediye etmek istedilerse de kabul etmedi.Ebu Bekir’den (on dinar) alarak yetimlere verdi ve arsayı satın aldı.Daha önceleri bu arsa üzerinde Mus’ab b. Umeyr (R.A.) ve Esad b. Zurare (R.A.) yeni hadayete ermiş Medinelilere cemaatle namaz kıldırıyorlardı.Efendimiz Aleyhisselam deve çöktükten sonra “Ehlimizden kimin evi buraya en yakın” diye sorunca, Ebu Eyub el Ensari (R.A.) “Benim evimdir ya Resulallah, işte kapısı” diye işaret etti.Arsanın 15-20 mt kadar Güneydoğusunda bulunan bu evde Efendimiz Aleyhisselam yaklaşık yedi ay misafir oldular.622 miladi yılı Rebi-ül Evvel ayında arsanın yüzeyinde bulunan kütükler ve saire kaldırıldı.Arsa temizlendi.Mescidin ve evlerinin inşaatına hemen başlandı.İlk Mescidin bir buöuk metre derinliğinde açılan temelleri taşla dolduruldu.Duvarlar kerpiçle örülerek bina edildi.Çatısı hurma dalları ve yaprakları ile örtüldü.Üzerine bir miktar toprak atıldı.

İLK MESCİDİN BOYUTLARI : İlk mescid eni ve boyu yuvarlak rakamlarla 30x35 mt. Civarında olup toplam 1050 m2 kadar alanı kaplıyordu.Tavan yüksekliği iki buçuk mt. civarındaydı.Zemini ise kum ve toprak idi.Bir gece şiddetli yağmur yağmış mescidin zemini su ve çamurla dolmuştu.Ashabı Kiram elbiselerinin etekleriyle taşıdıkları çakılları,namaz kıldıkları yerlere serperek namazlarını kılabildirler. Efendimiz Aleyhisselam “Bu ne güzel sergidir” diyerek hoşuna gittiğini ve beğendiklerini ifade ettiler.Mescid, hasır sergiye ancak Hz. Ömer (R.A.) zamanında kavuşabilmiştir.

YEŞİL KUBBE : 1813 yılında Sultan II.Mahmut Kabr-i Şerifin üzerine kurşunla kaplı bir kubbe yaptırır.Rengini de yeşile boyatır.Bu gün gördüğümüz muhteşem Yeşil Kubbe II.Mahmut’un yaptırdığı Kubbenin ta kendisidir.

MESCİD-İ NEBEVİ’NİN MUHTEŞEM BİNASI HAKKINDA BAZI TEKNİK BİLGİLER
1.Yeni binanın alanı yaklaşık olarak 100.000 m2 dir.
2.Avlusunun alanı 235.000 m2 dir.
3.Çatı katı kubbeler dahil toplam 67.000 m2 dir.
4.Aynı anda namaz kılabilen kişi sayısı 600.000 den fazladır.
5.Hareketli kubbeler adedi 27 dir.Bu kubbeler ihtiyaç anında açılıp/kapanır.Ağırlıkları ise 9 tonu ahşap,60 ton civarındadır.
6.6500 den fazla abdest alma yeri vardır.
7.Tuvaletlerin sayısı 2500 civarındadır.
8.560 adet fıskiyeli su çeşmesi vardır.
9.Avluda muhtelif renklerde süsleme ve nakışlarla işlenmiş,sıcağı emen granit taşlar toplam 45.000 m2 dir.

RAVZA-MİNBER-SÜTUNLAR-MİHRAPLAR
RAVZA (CENNET BAHÇESİ) :
Ravza denilen yer Mescid-i Nebevi’nin içersinde muayyen bir yerin adıdır.Efendimiz Aleyhisselam bu yer hakkında “Evimle minberim arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir.Minberim de Cennetteki havzımın üzerindedir.” Buyurur.Zemin açık renkli yeşil-krem halılarla kaplı olan bu mübarek yerin genişliği 22 mt.,uzunluğu ise 15 mt dir.(Ne mutlu burada namaz kılmak nasip olanlara) Burada namaz kılıp dua ettikten sonra uzun süre oturmayıp,diğer hacılara da fırsat tanımak bir insanlık görevidir.

MİNBER : Bilindiği üzere Efendimiz Aleyhisselam ilk zamanlar mescitte sahabi efendilerimizle konuşurken veyahut hutbe okurken bir hurma kütüğüne dayanırdı.Fakat cemaat kalabalıklaşınca ses arkalara gitmiyor ve kendisi de görünmüyordu.Bu problemi çözmek için bir minber yapmayı teklif ettiler.O da kabul buyurdu ve üç basamaklı bir minber yapıldı.Ancak yeni minber yapılınca hurma kütüğünün bir çocuk gibi ağlaması ve Efendimiz Aleyhisselam’ın onu teselli etmesi çok meşhurdur.Bu mucizeyi bir çok sahabi rivayet etmiştir.Meşhur Hasan basri Hz leri,bu mucizevi hadiseyi şakirdlerine ders verdiği vakit ağlardı ve derdi ki; “Ağaç Resulü Ekrem Aleyhisselama meyil ve iştiyak gösteriyor.Sizler daha ziyade iştiyaka ve meyle müstehaksınız.”Efendimiz Aleyhisselam üç basamaklı minberin üçüncü basamağına oturuyordu.Hz. Ebubekir ikinci basamağına otururdu.Hz. Ömer ise birinci basamağa oturuyordu.

MİHRAPLAR : Mihrab-ı Nebi,yeryüzünde en doğru mihrap Mihrab-ı Nebi’dir.Çünkü Efendimiz Aleyhisselam “Ben mescidimin kıblesini Kabe’yi görerek tayin ettim” demiştir.Şu anda Resulullah  Mihrabı olarak bilinen mihrap Resullulah Efendimiz Aleyhisselamın tam olarak durduğu yer değildir.Oraya en yakın noktadır.Bu mihrabı 1484 Miladi yılında Sultan Kayıt Bey yaptırmıştır.Ve mihrap 22 sene kadar önce elden geçirilerek tamir edilmiştir.
1-HZ OSMAN MİHRABI,
2-SULTAN SÜLEYMAN MİHRABI
3-TEHECCÜD MİHRABI
4-SUFFE VE ESHABI

RAVZA’NIN SÜTUNLARI
1-KOKULU SÜTUN (ÜSTUVANETÜL MUHALLAKA)
2-AİŞE SÜTUNU
3-VÜFUD SÜTUNU
4-SERİR SÜTUNU
5-MAHRES-HARES SÜTUNU
6-EBU LÜBABE SÜTUNU
7-MARBAATÜL KABR SÜTUNU

KAPILAR
1-BABÜS SELAM
2-BABÜS SIDDIK
3-BAB-I CİBRİL
4-BAB’ÜN NİSA
5-BAB’ÜL BAKİ
6-BAB’ÜR RAHME
7-BAB-I ABDÜL MECİD
8-BAB-I ABDÜLAZİZ
9-BAB-I ÖMER VE BAB-I
10-BAB-I MELİK SUUD

MEDİNE’DEKİ KUYULAR
1-HA KUYUSU
2-HZ. OSMAN veya RUME KUYUSU
3-GARS KUYUSU
4-URVE KUYUSU
5-ERİS KUYUSU

 
Adres: Turgut Reis Mah. Zey Cad. No:8/A Merkez - ADIYAMAN
Tel: 0416 214 56 49 | Faks: 0416 214 5650

Demal Turizm
info@demaltur.com

© 2008-2015 Tum Haklari Saklidir. www.demaltur.com
Yazilim & Teknik Destek & Tasarim: GAZi AGA

   


Hac & Umre Organizasyonunda 29 Yilimiz